Vil­kas­ta kes­kus­te­lua Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den työ­pa­jas­sa

Vil­kas­ta kes­kus­te­lua Kok­ko­lan kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lui­den työ­pa­jas­sa

Urhei­lun har­ras­ta­mi­seen ja eri­lais­ten tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen kan­nal­ta kai­ken a ja o ovat toi­mi­vat ja tar­pei­ta vas­taa­vat tilat. Tilo­jen toi­mi­vuu­del­la var­mis­te­taan urhei­lun har­ras­ta­jil­le opti­maa­li­set har­joit­te­luo­lo­suh­teeet,...
Käyt­tä­jä­työ­pa­ja Kok­ko­lan lap­si- ja nuo­ri­so­val­tuus­toil­le

Käyt­tä­jä­työ­pa­ja Kok­ko­lan lap­si- ja nuo­ri­so­val­tuus­toil­le

Työ­pa­jas­sa kes­kus­tel­tiin laa­jas­ti useis­ta eri aiheis­ta, liit­tyen las­ten ja nuor­ten toi­vei­siin tule­vien tilo­jen osal­ta sekä hybri­dia­ree­naan että har­joi­tus­jää­hal­liin liit­tyen. Toi­veis­sa moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia...
Käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa Kok­ko­lan van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to

Käyt­tä­jä­työ­pa­jas­sa Kok­ko­lan van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to

Käyt­tä­jä­läh­töi­ses­sä suun­nit­te­lus­sa kes­keis­tä on ymmär­rys sii­tä, mitä tilo­jen käyt­tä­jät tar­vit­se­vat ja mil­lai­sia toi­vei­ta heil­lä tule­vien tilo­jen osal­ta on. Käyt­tä­jä­läh­töi­ses­sä suun­nit­te­lus­sa käyt­tä­jien ymmär­rys ei ole...