• Kau­pun­gin­val­tuus­ton käsit­te­ly siir­tyy syksyyn

  12.6.2022

  Aiem­min ilmoit­ta­mas­tam­me aika­tau­lus­ta poi­ke­ten, Kok­ko­laan suun­ni­tel­lun Urhei­lu­puis­ton han­ke vie­dään Kok­ko­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton käsit­te­lyyn syk­syn 2022 aika­na. Alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan hank­keen piti olla kau­pun­gin­val­tuus­ton asia­lis­tal­la 13.6.2022 jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si esit­täy­tyi ensim­mäis­tä ker­taa Kok­ko­lan kaupunginhallitukselle.

  3.5.2022

  Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­sin ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lu­työ käyn­nis­tyi noin kuu­kausi sit­ten huh­ti­kuun alus­sa. Maa­nan­tai­na 2.5. allians­sin edus­ta­jat sai­vat mah­dol­li­suu­den esit­täy­tyä ensim­mäis­tä ker­taa Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le sekä esi­tel­lä tilan­ne­kat­sauk­sen ensim­mäi­sen vai­heen suun­nit­te­lu­työn etenemisestä.

  Kategoriat
  Uutiset Yleinen
 • Mikä on allianssi?

  15.4.2022

  Allians­si­mal­li poik­ke­aa perin­tei­ses­ti ali­han­kin­ta­na raken­ne­tus­ta pro­jek­tis­ta sil­lä, että täs­sä on jouk­ko saman­ver­tai­sia kump­pa­nei­ta raken­ta­mas­sa kokonaisuutta.

  Kat­so artik­ke­lis­ta video, jos­sa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la ker­too allianssista.

  Kategoriat
  Yleinen
 • Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­si aloit­taa työnsä

  29.3.2022

  Kok­ko­lan urhei­lu­puis­ton allians­si­so­pi­mus on alle­kir­joi­tet­tu tänään. Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vat UKI Ark­ki­teh­dit Oy sekä Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Poh­jan­maa Oy. Allians­sin tilaa­ja­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

  Kategoriat
  Tiedotteet