Palau­te

Laji­koh­tai­nen palaute

Täl­lä lomak­keel­la pää­set anta­maan laji­koh­tais­ta palau­tet­ta sekä lähet­tä­mään toi­vei­ta Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sil­le. Palaut­tei­ta ja toi­vei­ta lue­taan päivittäin

Ruusu­ja, risu­ja tai kysymyksiä

Haluat­ko antaa palau­tet­ta tai onko sinul­la kysyt­tä­vää Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­kees­ta? Lähe­tä vies­ti­si täl­lä lomak­keel­la. Kaik­ki palau­te hank­kee­seen liit­tyen on ter­ve­tul­lut­ta. Halu­tes­sa­si voit jät­tää palaut­tee­si myös nimettömänä. 

Tie­do­tam­me hank­keen ete­ne­mi­ses­tä www.kokkolaareena.fi ‑sivus­tol­lam­me sekä sosi­aa­li­sen median kana­vis­sam­me @KokkolaAreena Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa, Lin­ke­dI­nis­sä ja Twit­te­ris­sä toi­vei­ta lue­taan päivittäin.