Palau­te

Anna palau­tet­ta.

Lähe­tä vies­ti­si täl­lä lomak­keel­la. Kaik­ki palau­te hank­kee­seen liit­tyen on ter­ve­tul­lut­ta. Halu­tes­sa­si voit jät­tää palaut­tee­si myös nimet­tö­mä­nä. Mikä­li haluat vas­tauk­sen palaut­tee­see­si, täy­tät­hän myös nime­si ja säh­kö­pos­tio­soit­tee­si.

Tie­do­tam­me hank­keen ete­ne­mi­ses­tä www.kokkolaareena.fi ‑sivus­tol­lam­me sekä sosi­aa­li­sen median kana­vis­sam­me @KokkolaAreena Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa, Lin­ke­dI­nis­sä ja Twit­te­ris­sä toi­vei­ta lue­taan päi­vit­täin.