Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör byts

Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör byts

Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la har sagt upp sig 8.5.2024. Sivu­la tac­kar bola­get, sty­rel­sen, allian­sen och övri­ga int­res­sentgrup­per. ”Grunds­te­nen har murats och pro­jek­tets tyngs­ta fas är över. Jag upple­ver att det nu är läge att pus­ta ut…

read more
Vasa för­valt­nings­doms­tol avs­log under­sök­nin­gen av överkla­gan­det om byg­glov för Hybri­da­re­nan.

Vasa för­valt­nings­doms­tol avs­log under­sök­nin­gen av överkla­gan­det om byg­glov för Hybri­da­re­nan.

Överkla­gan­det av bes­lu­tet om byg­glov för Kar­le­by Idrotts­parks Hybri­da­re­nan avvi­sa­des av Vaa­sas för­valt­nings­doms­tol. Två med­lem­mar i bygg- och mil­jö­nämn­den som läm­na­de in överkla­gan­det kri­ti­se­ra­de bland annat den admi­ni­stra­ti­va proces­sen för Hybri­da­re­nan. Rät­ten att…

read more
Pål­ning­sar­be­ten av Kar­le­by Idrotts­park påbör­jas

Pål­ning­sar­be­ten av Kar­le­by Idrotts­park påbör­jas

På byg­gar­betsplat­sen vid Kar­le­by Idrotts­park utförs pål­ning från den 19.02. till den 15.03.2024. På byg­gar­betsplat­sen för Hybri­da­re­nan i Kar­le­by utförs jordförs­tärk­ning­sar­be­ten genom pål­ning från den 19.02. till den 15.03.2024. Pål­ning utförs på var­da­gar mel­lan kl. 7.00 och 18.00. Even­tuellt stö­ran­de vibra­tio­ner och ljud från arbe­tet avs­lu­tas senast kl. 18.00.

read more