Feed­back

Ge feed­back.

Skic­ka ditt med­de­lan­de via det­ta for­mu­lär. All feed­back om pro­jek­tet är väl­kom­men. Om du vill kan du också läm­na din feed­back ano­nymt. Om du vill ha ett svar på din feed­back, vän­li­gen fyll även i ditt namn och din e‑postadress.

Vi hål­ler dig infor­me­rad om hur pro­jek­tet frams­kri­der på vår webbplats www.kokkolaareena.fi och på våra socia­la medie­ka­na­ler @KokkolaAreena på Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­dIn och Twit­ter.