Par­ke­ring och utrym­nings­vä­gar i Eve­ne­mangs­par­ken under bygg­tid

4.4.2024

Kar­le­by Eve­ne­mangs­park används aktivt trots byg­gan­det av Idrotts­par­ken. När säson­gen star­tar är det bra att bekan­ta sig med områ­dets utrym­nings­vä­gar.

När­be­läg­na arbet­sområ­den begrän­sar såväl anta­let utrym­nings­vä­gar som par­ke­ringsplat­ser. Man anlän­der till och avlägs­nar sig från Eve­ne­mangs­par­ken i förs­ta hand via cir­ku­la­tionsplat­sen vid Nor­ra­le­den (Lot­te­lunds cir­ku­la­tionsplats).

Utrym­nings­vä­gen för bilar, cyklar och fot­gän­ga­re: Via Trä­nar­vä­gen mel­lan Eve­ne­mangs­par­ken och Ishal­len till Kar­le­by­ga­tan.

Fot­gän­ga­re och cyklis­ter kan också avlägs­na sig från områ­det via leden för gång- och cykelt­ra­fik längs Sun­det.

Par­ke­ring­sområ­den för Eve­ne­mangs­par­kens besö­ka­re

Eve­ne­mangs­par­kens par­ke­ring­sområ­den finns

–                     i kors­nin­gen mel­lan Trä­nar­vä­gen och Kar­le­by­ga­tan

–                     bred­vid Idrottsgår­den

Följ all­tid eve­ne­mang­sar­ran­gö­ra­rens anvis­nin­gar vad gäl­ler par­ke­ring.

Luitko jo nämä?