Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör byts

Ilmakuva areenasta

10.5.2024

Kar­le­by Idrotts­park Ab:s verks­täl­lan­de direk­tör Timo Sivu­la har sagt upp sig 8.5.2024. Sivu­la tac­kar bola­get, sty­rel­sen, allian­sen och övri­ga int­res­sentgrup­per. ”Grunds­te­nen har murats och pro­jek­tets tyngs­ta fas är över. Jag upple­ver att det nu är läge att pus­ta ut ett tag innan jag tar itu med föl­jan­de pro­jekt”, kons­ta­te­rar Sivu­la.

Enligt bola­gets sty­rel­seordfö­ran­de Jon­ne Sand­berg har sty­rel­sen god­känt upp­säg­ning­san­mä­lan. Sand­berg tac­kar Sivu­la för hans arbe­te under den krä­van­de bered­nings­fa­sen och öns­kar Sivu­la lyc­ka till i fort­sätt­nin­gen.

Kar­le­by Idrotts­park Ab inle­der rek­ry­te­rin­gen av en ny verks­täl­lan­de direk­tör.

Luitko jo nämä?