• Osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­sia allians­si­ko­ko­nai­suu­teen saa­pui mää­rä­päi­vään men­nes­sä kak­si kappaletta

  7.1.2022

  Han­kin­tail­moi­tus jul­kais­tiin jou­lu­kuun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Vii­mei­nen päi­vä jät­tää osal­lis­tu­mi­sil­moi­tus oli 7. tam­mi­kuu­ta 2022. Erä­päi­vään men­nes­sä kak­si allians­si­ko­ko­nai­suut­ta jät­ti osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­set. Molem­mis­sa allians­seis­sa on muka­na suu­ria suo­ma­lai­sia raken­nusa­lan yhtiöitä.

  Kategoriat
  Tiedotteet
 • Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­ti hyväksytty

  28.9.2021

  Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi kokouk­ses­saan 27.9.2021 Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton kon­sep­tin. Pää­tös on Urhei­lu­puis­to-hank­keen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta rat­kai­se­va, sil­lä se mää­rit­te­lee ne lin­jauk­set, joi­den mukaan Urhei­lu­puis­ton suun­nit­te­lua ale­taan vie­mään eteenpäin.

  Kategoriat
  Tiedotteet