Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton paa­lu­tus­työt käyn­nis­ty­vät

15.2.2024

Paa­lu­tus­työ­tä teh­dään ton­tin kes­kia­lu­eel­la raken­nusa­lu­een maa­poh­jan vah­vis­ta­mi­sek­si. Työ suo­ri­te­taan paa­lu­tus­ko­neel­la, joka lyö jun­tal­la beto­ni­paa­lu­ja maan sisään. Työs­tä voi mah­dol­li­ses­ti aiheu­tua täri­nää sekä melua alu­een ympä­ris­töön ja lähi­ra­ken­nuk­siin.

Upda­te – Raken­nus­työ­maan tilan­ne

Voit seu­ra­ta raken­nus­työ­maan tilan­net­ta Urhei­lu­puis­ton some­ka­na­vil­la per­jan­tai­sin jul­kais­ta­vas­sa upda­te-jul­kai­sus­sa. Työ­maal­la on tam­mi­kuus­sa aloi­tet­tu maan­ra­ken­nus­työt, jot­ka suju­vat suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti. 

Lisä­tie­toa raken­nus­työn tilan­tees­ta löy­dät myös verk­ko­si­vuil­tam­me kokkolaareena.fi

Kuva: Sami Lind­holm, Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­si

Luitko jo nämä?