Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to toi­mit­taa lisä­sel­vi­tyk­siä raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­seen

Rakennuspiirustukset

9.11.2023

Kok­ko­lan kau­pun­gin raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on käsi­tel­lyt Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton raken­nus­lu­pa­ha­ke­mus­ta kokouk­ses­saan 8. mar­ras­kuu­ta. Raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on pyy­tä­nyt Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­toa toi­mit­ta­maan lisä­sel­vi­tyk­siä sekä täs­men­nyk­siä nyt teh­tyyn raken­nus­lu­pa­ha­ke­muk­seen. 

Raken­nus- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nal­ta tul­lei­den lisä­sel­vi­tys­pyyn­tö­jen osal­ta tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin on ryh­dyt­ty välit­tö­mäs­ti ja nii­hin tul­laan vas­taa­maan sovi­tun aika­tau­lun puit­teis­sa.

Luitko jo nämä?