Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton lou­hin­ta­työt käyn­nis­ty­vät

23.2.2024

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton raken­nus­työ­maal­la suo­ri­te­taan kal­lion lou­hin­ta­töi­tä 27.2.–12.03.2024. Lou­hin­ta­työ­tä teh­dään arki­sin klo. 7.00 – 18.00 väli­se­nä aika­na.

Työs­tä voi mah­dol­li­ses­ti aiheu­tua täri­nää sekä melua alu­een ympä­ris­töön ja lähi­ra­ken­nuk­siin. Lähi­kiin­teis­töt on kat­sel­moi­tu ja täri­nä­mit­taus suo­ri­te­taan lähim­mis­tä raken­nuk­sis­ta. Kal­lion räjäy­tyk­ses­tä ilmoi­te­taan ääni­mer­kil­lä.

Upda­te – Raken­nus­työ­maan tilan­ne

Voit seu­ra­ta raken­nus­työ­maan tilan­net­ta Urhei­lu­puis­ton some­ka­na­vil­la per­jan­tai­sin jul­kais­ta­vas­sa upda­te-jul­kai­sus­sa. Työ­maal­la on tam­mi­kuus­sa aloi­tet­tu maan­ra­ken­nus­työt, jot­ka suju­vat suun­ni­tel­mien mukai­ses­ti.

Lisä­tie­toa raken­nus­työn tilan­tees­ta löy­dät myös verk­ko­si­vuil­tam­me kokkolaareena.fi

Luitko jo nämä?