Tapaa­mi­nen jal­ka­pal­lo­väen kans­sa 15.11.2023

Jal­ka­pal­loa­ree­naa on suun­ni­tel­tu ark­ki­teh­tien ja käyt­tä­jien kans­sa yhteis­työs­sä työ­pa­jois­sa syk­syn 2022 ja kevään 2023 aika­na.

Työ­pa­jois­sa pää­dyt­tiin sii­hen, että kate­go­ria 2 taso on riit­tä­vä, mut­ta suun­ni­tel­mis­sa tulee ottaa huo­mioon mah­dol­li­suu­det muut­taa jal­ka­pal­loa­ree­na kate­go­ria 3 tasoi­sek­si.

Tapaa­mi­ses­sa käy­tiin avoin­ta kes­kus­te­lua jal­ka­pal­lo­väen esit­tä­mis­tä huo­le­nai­heis­ta tule­van jal­ka­pal­loa­ree­nan suh­teen.

Kes­kus­te­lua jat­ke­taan mar­ras­kuun lopul­la 30. päi­vä jär­jes­tet­tä­väs­sä työ­pa­jas­sa.

Luitko jo nämä?