Raken­nusai­kai­nen pysä­köin­ti ja hätä­pois­tu­mis­tiet Tapah­tu­ma­puis­tos­sa

4.4.2024

Kok­ko­lan Tapah­tu­ma­puis­to on aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä Urhei­lu­puis­ton raken­nus­töis­tä riip­pu­mat­ta. Kau­den alkaes­sa on hyvä tutus­tua alu­een hätä­pois­tu­mis­tei­hin.

Lähia­lu­eel­la sijait­se­vat työ­maat rajoit­ta­vat niin hätä­pois­tu­mis­tei­tä kuin pysä­köin­tia­luei­ta. Tapah­tu­ma­puis­toon saa­vu­taan ja pois­tu­taan ensi­si­jai­ses­ti Poh­jois­väy­län lii­ken­neym­py­rän (Lot­te­lun­din kier­to­liit­ty­mä) kaut­ta.

Hätä­pois­tu­mis­tiet autoil­le, pyö­ril­le ja jalan­kul­ki­joil­le: Tapah­tu­ma­puis­ton ja Jää­hal­lin väli­sel­tä Val­men­ta­jan­tiel­tä Kaar­le­lan­ka­dul­le.

Jalan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät pää­se­vät pois­tu­maan alu­eel­ta myös Sun­tin vie­reis­tä kevyen lii­ken­teen väy­lää.

Tapah­tu­ma­puis­ton asiak­kai­den pysä­köin­tia­lu­eet

Tapah­tu­ma­puis­ton pysä­köin­tia­lu­eet ovat:

  • Val­men­ta­jan­tien ja Kaar­le­lan­ka­dun ris­teyk­ses­sä
  • Urhei­lu­ta­lon vie­rel­lä

Nou­da­tat­han aina tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jän ohjei­ta kos­kien pysä­köin­tiä.

Luitko jo nämä?