Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to-hank­keen har­joi­tus­jää­hal­lil­le ei val­tio­na­vus­tus­ta

23.5.2024

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy haki Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä val­tio­na­vus­tus­ta har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­seen. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ei myön­tä­nyt val­tio­na­vus­tus­ta, kos­ka han­ke ei menes­ty­nyt hake­mus­ten kes­ki­näi­ses­sä ver­tai­lus­sa. Minis­te­riön perus­te­lui­den mukaan han­ket­ta ei voi­da avus­taa, kos­ka maan­vuo­kra­so­pi­muk­seen liit­ty­vät kun­nal­li­set pää­tök­set eivät olleet lain­voi­mai­sia hakuil­moi­tuk­ses­sa annet­tuun taka­ra­jaan 15.3.2024 men­nes­sä.

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riös­sä pää­tet­tä­viin, yli 1 200 000 euron hank­kei­siin myön­net­tiin tänä vuon­na yhteen­sä 14 256 430 euroa. Avus­tus­ta sai kaik­ki­aan 18 han­ket­ta.

- Täs­tä huo­li­mat­ta Urhei­lu­puis­to Oy jat­kaa har­joi­tus­jää­hal­lin toteu­tus­ta suun­ni­tel­lun mukai­ses­ti, tote­aa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jon­ne Sand­berg.

Luitko jo nämä?