Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja vaih­tuu

Ilmakuva areenasta

10.5.2024

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la on irti­sa­nou­tu­nut 8.5.2024.  Sivu­la kiit­tää yhtiö­tä, sen hal­li­tus­ta, allians­sia ja mui­ta sidos­ryh­miä. “Perus­ki­vi on nyt muu­rat­tu ja pro­jek­tin ras­kain vai­he ohi. Koen, että nyt on hyvä het­ki hen­gäh­tää ennen seu­raa­vaan pro­jek­tiin ryh­ty­mis­tä”, Sivu­la tote­aa.

Yhtiön hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jon­ne Sand­ber­gin mukaan hal­li­tus on hyväk­sy­nyt irti­sa­nou­tu­mi­sil­moi­tuk­sen. Sand­berg kiit­tää Sivu­laa vaa­ti­van val­mis­te­lu­vai­heen aikai­ses­ta työs­tä ja toi­vot­taa onnea jat­koon.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy käyn­nis­tää uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan rek­ry­toin­nin.

Luitko jo nämä?