Pål­ning­sar­be­ten av Kar­le­by Idrotts­park påbör­jas

Pål­ning utförs i mit­ten av tom­ten för att förs­tär­ka mar­ken på byg­gar­betsplat­sen. Arbe­tet utförs med en pål­nings­mas­kin som slår betongpå­lar ner i mar­ken med en slag­ham­ma­re. Arbe­tet kan orsa­ka vibra­tio­ner och ljud i områ­det och när­lig­gan­de bygg­na­der.

Upda­te – Läget på byg­gar­betsplat­sen 

Du kan föl­ja med läget på byg­gar­betsplat­sens på Idrott­sa­re­nans socia­la medie­ka­na­ler i det vec­koak­tuel­la upda­te-inläg­get som publice­ras på fre­da­gar. Arbe­tet med mark­bygg­nad påbör­ja­des på plat­sen i janua­ri och forts­kri­der enligt pla­ner­na.

Mer infor­ma­tion om läget på byg­gar­betsplat­sen hit­tar du också på vår webbplats kokkolaareena.fi.

Bild: Sami Lind­holm, Kar­le­by Idrotts­par­kens allians

Luitko jo nämä?