Kar­le­by Idrotts­park leve­re­rar ytter­li­ga­re infor­ma­tion till bygg­nads­lo­van­sö­kan

Rakennuspiirustukset

9.11.2023

Kar­le­by stads bygg- och mil­jö­nämnd har behand­lat ansö­kan om byg­glov för Kar­le­bys Idrotts­park vid sitt möte den 8 novem­ber. Bygg- och mil­jö­nämn­den har bett Kar­le­by Idrotts­park att läm­na ytter­li­ga­re redo­gö­rel­ser och för­tyd­li­gan­den till den nyss gjor­da byg­glov­san­sö­kan.

Bet­räf­fan­de öns­kemål om ytter­li­ga­re för­tyd­li­gan­den från bygg- och mil­jö­nämn­den har nöd­vän­di­ga åtgär­der vid­ta­gits omgåen­de och de kom­mer att bes­va­ras inom öve­rens­kom­men tidsplan.

Luitko jo nämä?