Idrotts­park­pro­jek­tet behand­las i stadss­ty­rel­sen den 16 okto­ber

13.10.2023

Fas KAS1 för Kar­le­by Idrotts­park­pro­jekt slutförs hös­ten 2023. Under den­na fas har en mul­ti­funk­tion­sa­re­na och fot­bollsplan pla­ne­rats och maxi­mi­kost­na­den för dem har fasts­tällts. Kar­le­by Idrotts­park Ab har med sta­den ingått avtal om tom­tar­ren­de gäl­lan­de are­nans tomt och byg­glovs­fa­sen har inletts.

Läs mer här.

Luitko jo nämä?