Mån­ga möj­lig­he­ter­nas are­na

Mån­ga möj­lig­he­ter­nas are­na

När hybri­da­re­nan står klar våren 2026 öpp­nas en modern och mång­si­dig plats för invå­nar­na i Kar­le­by, en plats för diver­se hob­by­verk­sam­het och otro­li­ga upple­vel­ser. Hybri­da­re­nan som hel­het inne­fat­tar en mul­tia­re­na samt en fot­boll­sa­re­na....