Kategoriat
Harjoitusjäähallien työpajat Käyttäjätyöpajat Yleinen

Kuu­lu­mi­sia työ­pa­jois­ta — kat­so video!

14.12.2023

Har­joi­tus­jää­hal­lin suun­nit­te­luun liit­ty­vät käyt­tä­jä­työ­pa­jat star­tat­tiin loka­kuus­sa 2023. Käyt­tä­jä­työ­pa­jo­jen vetä­ji­nä toi­mi­vat Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton allians­sin ark­ki­teh­dit. Ark­ki­teh­dit saa­vat työ­pa­jo­jen kaut­ta yksi­tyis­koh­tais­ta ja tär­ke­ää käy­tän­nön tie­toa lopul­lis­ten suun­ni­tel­mien laa­ti­mis­ta varten.

Kat­so videol­ta kuu­lu­mi­sia työpajoista!