Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n raken­nus­työt käyn­nis­ty­vät

16.1.2024

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on saa­nut raken­nus­lu­van 29.11.2023.
Hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­va kau­pun­gin­hal­li­tus mer­kit­si tie­dok­si raken­nus­lu­paan teh­dyt pyy­de­tyt täy­den­nyk­set ja lisä­sel­vi­tyk­set.

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti myös puol­taa hank­keen rahoi­tus­suun­ni­tel­maa. Näin aree­nan raken­ta­mi­ses­sa voi­daan käyn­nis­tää var­si­nai­nen raken­nus­vai­he.

KH:n pää­tök­set 15.1.

Raken­nus­suun­ni­tel­ma
https://kokkola10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024623–7

Lisä­sel­vi­tyk­set
https://kokkola10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024623–8

Luitko jo nämä?