Kau­pun­gin käsit­te­ly siir­tyy syk­syyn

12.6.2022

Aiem­min ilmoit­ta­mas­tam­me aika­tau­lus­ta poi­ke­ten, Kok­ko­laan suun­ni­tel­lun Urhei­lu­puis­ton han­ke vie­dään Kok­ko­lan kau­pun­gin käsit­te­lyyn syk­syn 2022 aika­na. Alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan hank­keen piti olla kau­pun­gin asia­lis­tal­la 13.6.2022 jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouk­ses­sa.

Hank­keen ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa on kes­ki­tyt­ty ainoas­taan pro­jek­ti­suun­nit­te­luun ja bud­je­toin­tiin. Suun­ni­tel­mat ja bud­je­toin­ti on esi­tel­ty Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hal­li­tuk­sel­le tou­ko­kuus­sa.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton hal­li­tus on ohjeis­ta­nut Team Sisä­ra­ta allians­sia laa­ti­maan tar­ken­ta­via las­kel­mia sekä täs­men­tä­mään suun­ni­tel­man yksit­täi­siä osa-aluei­ta kesän aika­na.

Allians­sis­sa raken­nus­töis­tä vas­taa YIT, pää- ja ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vat UKI Ark­ki­teh­dit Oy sekä Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jääs­ke­läi­nen Oy, raken­ne­suun­nit­te­lus­ta Ram­boll Fin­land Oy ja talo­tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta Gran­lund Poh­jan­maa Oy. Allians­sin tilaa­ja­na toi­mii Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy.

Luitko jo nämä?