Mitä Kok­ko­lan kau­pun­gin 24.10.2022 teke­mä takaus­pää­tös tar­koit­taa?

4.11.2022

Kau­pun­gin takaus­pää­tös on herät­tä­nyt pal­jon kysy­myk­siä ja meil­le on tul­lut usei­ta kysy­myk­siä eri kana­vien kaut­ta, tähän samaan aihee­seen liit­tyen. Pää­tim­me kuva­ta täl­lä vii­kol­la vas­tauk­sia videon muo­dos­sa. Videol­la Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la antaa vas­tauk­sia aihee­seen liit­ty­viin kysy­myk­siin. Videon kes­to on vajaat kol­me minuut­tia.

Lisää vas­tauk­sia tänään Kes­ki­poh­jan­maan live­stre­mis­sa

Kes­ki­poh­jan­maa on kerän­nyt ylei­söl­tä kysy­myk­siä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to­hank­kee­seen liit­tyen.

Live­stream alkaa tänään per­jan­tai­na klo 18. Suo­ras­sa lähe­tyk­ses­sä Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la antaa vas­tauk­sia luki­joi­den lähet­tä­miin kysy­myk­siin. Lähe­tyk­sen juon­taa Kes­ki­poh­jan­maan toi­mit­ta­ja Vili Ruus­ka. Lii­ty seu­raan!

Luitko jo nämä?