Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mis­tä

15.9.2023

Kehi­tys­vai­heen aika­na teh­dään myös kaik­ki suun­ni­tel­mat, joi­ta tar­vi­taan raken­nus­lu­van hake­mi­seen. Har­joi­tus­jää­hal­lin tavoi­te­kus­tan­nuk­sen tar­kis­taa ulko­puo­li­nen raken­nus­kus­tan­nus­asian­tun­ti­ja. Tämän jäl­keen tavoi­te­kus­tan­nus, aika­tau­lu, tilaoh­jel­ma ja muut suun­ni­tel­mat esi­tel­lään hank­keen ohjaus­ryh­mä­nä toi­mi­val­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le.

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy esit­tää har­joi­tus­jää­hal­lin han­ke­suun­ni­tel­man kehi­tys­vai­heen käyn­nis­tä­mis­tä — Kok­ko­la

Luitko jo nämä?