Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa

Har­joi­tus­jää­hal­lin raken­ta­mi­nen alkaa

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to ‑koko­nai­suu­teen kuu­lu­van har­joi­tus­jää­hal­lin raken­nus­työt alka­vat hei­nä­kuus­sa. Kok­ko­lan kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi har­joi­tus­jää­hal­lin TAS2 toteu­tus­vai­heen käyn­nis­tä­mi­sen kokouk­ses­saan 17.6.2024....