Pål­ning­sar­be­ten av Kar­le­by Idrotts­park påbör­jas

Pål­ning­sar­be­ten av Kar­le­by Idrotts­park påbör­jas

På byg­gar­betsplat­sen vid Kar­le­by Idrotts­park utförs pål­ning från den 19.02. till den 15.03.2024. På byg­gar­betsplat­sen för Hybri­da­re­nan i Kar­le­by utförs jordförs­tärk­ning­sar­be­ten genom pål­ning från den 19.02. till den 15.03.2024. Pål­ning utförs på var­da­gar mel­lan kl. 7.00 och 18.00. Even­tuellt stö­ran­de vibra­tio­ner och ljud från arbe­tet avs­lu­tas senast kl. 18.00.

read more