Kiosk / Infor­ma­tion­sområ­de

Infor­ma­tions­rum för Mul­tia­re­nan

Andra kom­mer­siel­la loka­ler:

Svens­ka
a:3:{s:6:“locale”;s:5:“sv_SE”;s:3:“rtl”;i:0;s:9:“flag_code”;s:2:“se”;}

Bil­jett­kon­tor

Café i lob­byn

För­sälj­ning­san­lägg­nin­gar för Fot­boll­sa­re­na