Kategoriat
Yleinen

Mikä on allianssi?

15.4.2022

Allians­si­mal­li poik­ke­aa perin­tei­ses­ti ali­han­kin­ta­na raken­ne­tus­ta pro­jek­tis­ta sil­lä, että täs­sä on jouk­ko saman­ver­tai­sia kump­pa­nei­ta raken­ta­mas­sa kokonaisuutta.

Kat­so artik­ke­lis­ta video, jos­sa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la ker­too allianssista.

Allians­si­mal­li poik­ke­aa perin­tei­ses­ti ali­han­kin­ta­na raken­ne­tus­ta pro­jek­tis­ta sil­lä, että täs­sä on jouk­ko saman­ver­tai­sia kump­pa­nei­ta raken­ta­mas­sa kokonaisuutta.

Kat­so video, jos­sa Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la ker­too allianssista.