Allians­si Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­ton toteutusmuotona

Allians­si­na toteu­tet­ta­vien pro­jek­tien taus­ta on Lean-filo­so­fias­sa ja sen peri­aat­teis­sa. Kes­kei­se­nä ajat­te­lu­ta­pa­na on lisä­tä arvoa tilaa­jal­le ja allians­sin osa­puo­lil­le yhdis­tä­mäl­lä, eli integroi­mal­la, hank­keen osa­puo­let sekä hei­dän käy­tet­tä­vis­sään ole­va tie­to, pro­ses­sit ja teknologia.