Moni­toi­mia­ree­nan toteutus

Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy on sol­mi­nut tont­ti­vuo­kra­so­pi­muk­sen aree­nan ton­tis­ta kau­pun­gin kans­sa ja raken­nus­lu­pa­vai­he on käynnistetty.

Suun­ni­tel­tu aikataulu

(saat kuvan auki suu­rem­mak­si klikkaamalla)

Urhei­lu­puis­ton sijain­ti ja val­mis­te­le­vat työt

Allao­le­val­la videol­la Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­to Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Sivu­la ja vas­taa­va raken­nus­mes­ta­ri Sami Lind­holm ker­to­vat val­mis­te­le­vien töi­den aloi­tuk­ses­ta ja tule­vas­ta rakennushankkeesta.

Havain­ne­ku­va alueesta

Kaar­le­lan­ka­dun var­rel­le sijoit­tu­va moni­toi­mia­ree­na on jat­ku­mo Vesi­Vei­ja­rin ja jää­hal­lin muo­dos­ta­maan raken­nus­ko­ko­nai­suu­teen. Moni­toi­mia­ree­nan raken­ta­mi­sen val­mis­te­le­vat työt käyn­nis­ty­vät loka­kuus­sa 2023. Val­mis­te­le­via töi­tä ennen raken­nus­lu­van hyväk­sy­mis­tä ovat esi­mer­kik­si alu­een aitaa­mi­nen, mai­se­moin­ti­työt sekä parak­ki­ky­län raken­ta­mi­nen ja perus­ta­mi­nen. Raken­nus­töi­den suun­ni­tel­tu val­mis­tu­mi­nen ajoit­tuu tal­vel­le 2025–2026.

(Saat kuvan auki suu­rem­mak­si klikkaamalla.)

Tutus­tu tiloihin

Hybri­dia­ree­nan (Moni­toi­mia­ree­na ja jal­ka­pal­loa­ree­na) tilo­jen tulee pal­vel­la kok­ko­la­lai­sia moni­puo­li­ses­ti. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa nousee usein vah­vas­ti esiin urhei­lu, mut­ta on syy­tä pai­not­taa, ettei kysees­sä ole urhei­lu­hal­li, vaan moni­toi­mia­ree­na, joka tulee tar­joa­maan nyky­ai­kai­set, vaa­ti­muk­set täyt­tä­vät ja moder­nit puit­teet urhei­luun, lii­kun­taan, mes­sui­hin, kon­sert­tei­hin, kon­fe­rens­sei­hin ja mui­hin eri kokoi­siin tapahtumiin.

Tutus­tu tiloi­hin tääl­lä.

(Saat kuvat auki suu­rem­mak­si klikkaamalla.)

Anna palau­tet­ta!